nhưng tôi ghét phải đến. – Albert Einstein

Back to top button