kẻ lữ hành không biết nơi nào họ sắp đến – Paul Theroux.

Back to top button