hãy đặt hết tiền và quần áo của bạn ra. Và chỉ đem theo một nửa số đó – Susan Heller.

Back to top button