Ai không đi thì sẽ không hiểu được giá trị con người. – Ngạn ngữ Moorish

Back to top button